fbpx

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Mua nhà tập thể cũ được và mất những gì?

Mua nhà tập thể cũ được và mất những gì?

Thị trường bất động sản có thời điểm rất sôi động với những giao dịch liên quan tới nhà tập thể cũ. Lý do bởi khách hàng đang chờ chủ trương xây mới khu nhà tập thể khu vực nội đô. Anh Khanh đã lên Hà Nội làm việc một thời gian và dành được […]