Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Trong 2 năm tới, Hà Nội sẽ đón 3 dự án văn phòng hạng A

Trong 2 năm tới, Hà Nội sẽ đón 3 dự án văn phòng hạng A

Hiện nay, mặt bằng văn phòng hạng A ở Hà Nội có tổng diện tích khoảng nửa triệu m2. Con số này chưa bầng 20% nguồn cung của một số thành phố trong khu vực: Manila, Kuala Lumpur, Singapore. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nguồn cung văn phòng hạng A sẽ giảm tình trạng […]