Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

32,000,000₫/m²
green pearl 378 minh khai

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 74

Căn Hộ Chung Cư

32,000,000₫/m²

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 74

Căn Hộ Chung Cư